မယ္လိုဒီ ● မိခင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သားအတြက္ ဘယ္လိုခြန္အားေတြေပးသြားမွာလဲ


ဓိကေတာ့ ခြန္အားဆုိတာထက္ သူျဖစ္ခ်င္တာကုိအမွားအမွန္ခြဲျခားေပးမယ္။
သူလုပ္ခ်င္တဲျ့ဖစ္ခ်င္တဲ့အရာေတြကုိ အေကာင္းဆံုျဖစ္ေအာင္ပံ့ပုိးကူညီေပးမယ္။
သားသမီးျဖစ္ခ်င္တာကုိမိဘကပံ့ပုိးေပးရင္ သားသမီးက သူျဖစ္ခ်င္ လုပ္ခ်င္တာကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ေအာင္ျမင္တယ္။
ဒီေတာ့ သားလုပ္ခ်င္တာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ အေကာင္းအဆုိးခြဲျခားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေဘးကေနခြန္အားေပးရမွာေပါ့ေနာ္။
 ေအာင္ျမင္တဲ့မိသားစုေပ်ာ္ရႊင္စရာမိသားစုဘ၀ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရနုိင္ဖုိ႔ ကေတာ့အဓိကနားလည္မႈနဲ႔ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေပါ့ေနာ္။
အဲဒီခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကုိအရင္းခံျပီးေတာ့ နားလည္မႈေတြနဲ႔တည္ေဆာက္ရမွာပါပဲ။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာမိသားစု ဘ၀မွာေယာက္်ားအေပၚမွ မဟုတ္ပါဘူး။
ကုိယ့္ရဲ႕ မိဘေတြအေပၚမွာေရာ၊ သားသမီးအေပၚမွာေရာ  ျပီးေတာ့ ကုိယ့္ပတ္ ၀န္းက်င္အေပၚမွာေရာ ဘယ္သူမဆုိလူတုိင္းအေပၚမွာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတြနဲ႔နားလည္မႈအျပည့္ရွိမယ္ဆုိရင္ ဘယ္အရာမဆုိေအာင္ ျမင္မွာပါ။
Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment