ရန္ႏိုင္ ● သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာခင္မင္မွုဆိုတာ ဘ၀မွာအေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ။ ဒါေပမဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေကာင္းဆိုတာကို ဘယ္လိုသိနိုင္သလဲ…။ လူတိုင္း သူငယ္ခ်င္းလိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘ၀ကခက္ခဲေနခ်ိန္၊ အထီးက်န္ေနခ်ိန္၊ အႏၲရာယ္ရွိေနခ်ိန္ သူငယ္ခ်င္းကိုပိုျပီးလိုလား ေတာင့္တၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းဆိုတာ ဘယ္လိုသိနိုင္သလဲ…။

ခြန္အားေပးတယ္
အဆိုးေတြခ်ည္း၀န္းရံေနတဲ့ကမဿဘာမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြက
ကိုယ့္ကိုယ္ခြန္အားေပးျကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့အိပ္မက္ေတြဆီလိုက္ဖို႔ ပန္းတိုင္ဆီဆက္သြားဖို႔
ခြန္အားေတြေပးၾကပါတယ္။
လိုအပ္ေနခ်ိန္
ကုိယ့္ေဘးနားအၿမဲရွိတယ္ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကိုယ့္ေဘး
အျမဲတမ္းတြယ္ကပ္ေနသူေတြပါ။ ျပီးေတာ့ ကိုယ္လိုအပ္ေနခ်ိန္ ထြက္မေျပးဘဲ အၿမဲအဆင္သင့္
ရွိေနသူေတြေပါ့။
ကိုယ့္ကိုစိတ္၀င္စားတယ္
ကိုယ့္အတြက္ အခင္မင္ရဆံုး သူငယ္ခ်င္းဆိုမွေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အရာရာကို
စိတ္၀င္စားသူေတြေပါ့။

ကိုယ့္ကုိမသက္မသာ မျဖစ္ေစဘူး
နွစ္ေယာက္သား အေၾကာင္းသိေတြျဖစ္ေပမယ့္
စိတ္ခ်ရပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ေရွ႕မွာမွ ကိုယ့္ကိုေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ေနမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္
စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။
လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မထားေ၀မွ်မယ္
သူငယ္ခ်င္းေကာင္းျဖစ္တယ္ဆိုမွေတာ့
လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မထားၾကဘူး။ ဘယ္အေၾကာင္းအရာမဆို အတူတကြမွ်ေ၀ၾကပါတယ္။

ေျပာင္းလဲတာလက္ခံတယ္
သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ ကိုယ့္အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံသူေတြပါ။ ေျပာင္းလဲတာကို
တားဆီးဖို့မႀကိဳးစားသလို မေျပာင္းလဲတာကိုလည္း
ေျပာင္းလဲလာဖို႔ အတင္းမတိုက္တြန္းၾကပါဘူး။

Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment