သားေလးကုိ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ သြန္သင္ဆံုးမမႈေတြလုပ္ေပးပါတယ္…Rဇာနည္


သားသားအတြက္အနာဂတ္ Plan ကေတာ့အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးေနပါတယ္။ သားေလးကို လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္လည္း သြန္သင္ဆံုးမမႈေတြျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဗုဒၶဘာသာျမန္မာ လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ကိစၥေတြကို အခုဒီအရြယ္ကတည္းက အခ်ိန္အားရင္အား သလိုပို႔ေပးေနပါတယ္။ အခုအရြယ္မွာပညာစသင္ခ်ိန္ဆိုေတာ့ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးေနပါတယ္။ ပညာေရးမွာ ထူးခြ်န္ရမယ္ ဆရာ၀န္ႀကီးျဖစ္ရမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး။ အမွားအမွန္အဆိုးအေကာင္းေ၀ခြဲပိုင္းႁခားႏိုင္တဲ့ ဦးေႏွာက္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ေစခ်င္တာပါ။ အႏုပညာသမား တစ္ေယာက္ရဲ႕သားမို႔ ပညာေရးထက္ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုဦးစားေပးလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း သီခ်င္းပဲဆိုဆို သ႐ုပ္ပဲေဆာင္ေဆာင္ အဆိုးအေကာင္းေ၀ဖန္ပိုင္းျခားတတ္ဖို႔ကပညာတက္မွျဖစ္မွာေလ။ အဲဒီေတာ့ ပညာေရး ကိုပဲနံပါတ္တစ္ဦးစားေပးလုပ္ေစခ်င္တာေပါ့ေနာ္။
Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment