အဖြဲ႔၀င္သစ္ေတြကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီး Fantagio အဖြဲ႔သီခ်င္းထြက္ဖို႔ျပင္ဆင္ေန


မၾကာေသးခင္က တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မွုအစီအစဥ္တစ္ခုမွာ IOI အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္း ယူဂ်န္က သူတို႔အဖြဲ႔သစ္ မိန္းကေလးအဖြဲ႔၀င္ေတြ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာလိုက္ပါတယ္။ ယူဂ်န္က သူတို႔ Fantagio အဖြဲ႔ရဲ႔ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႔၀င္ ၃ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဆိုဂြ်န္၊ ဟုဂြ်န္နဲ႔ ေမရင္းတို႔ကို အသီးသီး မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ Fantagio အဖြဲ႔တဖြဲ႔လံုး ဇူလိုင္လမွာ သီခ်င္းအသစ္ထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။
Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment