လူေပါင္းမွားတဲ့ဆက္ဆံေရးကေန ဘာေတြသင္ခန္းစာယူၾကမလဲ…
လူတုိင္းဘ၀မွာ တစ္ႀကိမ္တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုျပီးေတာ့ လူေပါင္းမွားဖူးၾကမွာပါ။ အဲဒီလိုမွားတဲ့အခါက်မွ “ဒီလူနဲ႔ဘယ္လိုမ်ားေပါင္းသင္းမိပါလိမ့္”ဆိုတဲ့အေတြးက ကုိယ့္ကုိယ္တစ္ခ်ိန္လံုးလႊမ္းမိုးထားတာေပါ့။ လူေပါင္းမွားလို႔ၿပိဳကြဲသြားတဲ့ဆက္ဆံေရးက ကုိယ့္အေပၚဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါတယ္။ “င့ါအမွားလား” “သူ႕အမွားလား” ေ၀ခဲြမရတဲ့ေမးခြန္းေတြ အေျဖေတြၾကားနစ္မြန္းၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ဒုကၡေရာက္ေစ ပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ယူတတ္ရင္သင္ခန္းစာအျမတ္ရႏိုင္တဲ့ေလာကႀကီးမွာ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ေမးခြန္းေတြထက္ပုိျပီး သင္ခန္းစာယူစရာေတြရွိေနပါေသးတယ္။ 

ဆက္ဆံတတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားပါ
ဆက္ဆံေရးတစ္ခုပ်က္ဆီးသြားရတာ ပထမဆံုးအားနည္းခ်က္ကေတာ့ အေျပာအဆိုနည္းလို႔ပါဘဲ။ ဘယ္သူကမွေတာ့မေျပာဘဲစိတ္ကုိ မဖတ္တတ္ၾကပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ရွည္ရွည္တည္ျမဲဖုိ႔ဆိုတာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတတ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးဆံုးပါ။ ကုိယ့္စိတ္ထဲဘာ ျဖစ္ခ်င္တယ္၊ ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတာကို ထုတ္မေျပာသ၍ေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

စိတ္ရွည္တတ္လာေစတယ
ကိုယ့္ဘ၀ထဲ၀င္လာမယ့္လူေတြက သူ႔အခ်ိန္သူ႔ေနရာနဲ႔သူ သတ္မွတ္ျပီးသားပါ။ လူေတြဘ၀ထဲကုိ ၀င္လာမယ္။ ျပန္ထြက္သြားၾကမယ္။ ကုိယ့္ဘက္ကလုိအပ္တာက စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္ဖုိ႔ပါဘဲ။ ထြက္သြားတဲ့သူေတြက ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြက္အဆံုးသတ္ျဖစ္ျပီး ျပန္၀င္လာမယ့္သူေတြက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆက္ဆံေရးတစ္ခုရဲ႕ အစပ်ိဳးမႈတစ္ခုပါ။ ကုိယ့္ဘက္ကစိတ္ရွည္တတ္ဖုိ႔ပဲလိုပါတယ္။ ၀င္လာတဲ့သူကုိ တားဆီးလို႔မရသလို ထြက္သြားတဲ့လူကုိလည္း အတင္းဆြဲေခၚလို႔မရပါဘူး။

စာနာတတ္လာမယ္
လူေပါင္းမမွားဖူးတဲ့လူတစ္ေယာက္အဖို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိစာနာနားလည္တတ္ဖို႔ဆိုတာခက္ပါတယ္။ လူေပါင္းမွားတဲ့ဆက္ဆံေရးတစ္ခုမွာ ကုိယ္ခ်င္းစာနာတတ္မႈက ေပ်ာက္ဆံုးေနပါတယ္။ ကိုယ္က သူ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ဂရုစိုက္ခဲ့သင့္ေပမယ့္ဂရုမစိုက္ခဲ့ဘူး။ သူတုိ႔ကုိေပ်ာ္ရႊင္ေစေပမယ့္ မေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လူေပါင္းမွားခဲ့တဲ့ဆက္ဆံေရးတစ္ခုမွာ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကစာနာနားလည္တတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကိုယ့္အတၱတစ္ခုတည္းနဲ႔ ေရွ႕ဆက္တုိးလို႔မရဘူးဆိုတာကို နားလည္တတ္လာေစပါတယ္။

တစ္ေယာက္တည္းေနတာ ပိုေကာင္းတယ္
ကိုယ့္ကုိယ္နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့သူ ပတ္၀န္းက်င္ထဲမွာက်င္လည္ေနရတာက တစ္ခါတရံပိုျပီးေတာင္ ပ်င္းဖုိ႔ေကာင္းလာပါတယ္။ ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းမေနခ်င္လို႔ သူတုိ႔နဲ႔ေပါင္းသင္းခဲ့တာလား။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ကုိယ္နားလည္လက္မခံႏိုင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ဆက္ဆံေနရတာထက္ တစ္ေယာက္တည္းေန တာပိုမေကာင္းဘူးလား။ သူတုိ႔က ကိုယ့္ကုိဆံုးျဖတ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္သာ အဆံုးအျဖတ္ေပးရမွာပါ။ 

တျခားသူဘာေျပာေျပာကိစၥမရွိ
မေကာင္းတဲ့လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ေပါင္းသင္းေနခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ေကာင္းက်ိဳးလုိလားသူေတြက ဘာေတြ ပဲေျပာေနပါေစ။ နားမ၀င္ျပစ္ထားတက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလူတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးအဆံုးသတ္ သြားခ်ိန္မွာေတာ့ အရင္ကေျပာခဲ့တာေတြက အမွန္တရားေတြပါလားဆုိတဲ့ အေတြး၀င္လာေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘယ္သူဘာေျပာေျပာကိစၥမရွိဘူးဆိုျပီး ကိုုယ့္ဆံုးျဖတ္နဲ႔ကိုယ္ေရွ႕ ဆက္တုိးခဲ့တာမဟုတ္ပါ လား။

ေနာင္တရဖုိ႔အခ်ိန္မရွိ
ဒါကျပီးဆံုးသြားတဲ့ဆက္ဆံေရးတစ္ခုပါ။ ဘ၀မွာတျခားအဆံုးသတ္သင့္တဲ့အရာေတြလုိပဲ ျပီးဆံုးသြားပါျပီ။ အတိတ္ကအမွားေတြ၊ လုပ္ငန္းမွာယြင္းခဲ့တာေတြ၊ အခြင့္အေရးဆံုးရွံဳးခ့ဲတာေတြ၊ လူေပါင္းမွားခဲ့တာေတြ ကိုျပန္ေတြးေနတာက ကိုယ့္ကုိပိုျပီးစိတ္ဓာတ္က်ေစပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ အတိတ္ကိုပဲျငိတြယ္ေနမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္လမ္းေၾကာင္းကုိ တတ္ႏိုင္သမွ်အမွားကင္းေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းမွာလား။

လူေတြကုိမေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူး
ျပီးဆံုးသြားခဲ့တဲ့ဆက္ဆံေရးကေန သင္ယူခဲ့တာတစ္ခုရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကုိယ့္စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေစ ဖို႔ လူေတြကုိေျပာင္းလဲလို႔မရဘူးဆုိတာပါဘဲ။

ဆက္ျပီးယံုၾကည္ႏိုင္ေသးတယ္
လူတစ္ေယာက္နဲ႔ဆက္ဆံေရးမွားယြင္းသြားလို႔ တျခားလူေတြကေရာ သူ႔လိုပဲမယံုၾကည္ရတဲ့လူေတြလား။ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ဘ၀အတြက္ ယံုၾကည္ရမယ့္လူေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေနပါေသးတယ္။ 

ပိုျပီးႀကံခုိင္လာေစတယ္
ယံုၾကည္မႈေတြပ်က္စီးခဲ့တာေတြ၊ သစၥာေဖာက္ခံရတာေတြက အမွန္တကယ္ကိုရြံစရာေကာင္းတဲ့အရာေတြပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုဘ၀အေတြ႔အႀကံဳေတြက လူေတြရဲ႕စိတ္ႏွလံုးသားကုိ ပိုျပီးႀကံ႕ခုိင္လာေစမွာမဟုတ္ပါလား။

ရန္ႏိုင္
--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment Journal မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

#အပတ္စဥ္စေနေန႔တိုင္းထြက္ျပီ #စိတ္ရႊင္လန္းဖို႔စာဖတ္စို႔
#Weekly #Saturday #ရွိတ္ပ္
 
Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment