ေအာ္တိုစက္ပစၥည္းေတြအေၾကာင္း ဘယ္လိုေလ့လာမလဲ

တိုးတက္လာတဲ့ေခတ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လူတုိင္းက စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ ကားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့နယ္ပယ္မွာလည္း အဆင့္ျမင့္လာတဲ့ နည္းပညာေတြ ကို အမီလိုက္ႏိုင္ဖို႔ မကင္းနစ္ေတြအျပင္ လူတုိင္းကလိုက္ပါႀကိဳးစားေနရတာပါ။ တကယ္ေတာ့လည္း ကားစက္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာလိုက္စားတာဟာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားမယ့္ အလုပ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ စက္ပစၥည္းေတြအေၾကာင္း ေလ့လာတာဟာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ လူကိုတိုးတက္လာေစမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကုိယ္ကသာမကင္းနစ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ ကုိယ့္ကို အေကာင္းဆံုး ပညာေပးႏိုင္မယ့္သင္ယူမႈအားလံုးကို ျပဳလုပ္ရေတာ့မွာပါ။ ကား၀ပ္ေရွာ့ေတြမွာ ကုိယ္တုိင္ပညာသြားယူတာ ေတြအျပင္ တစ္ကုိယ္ေရသင္ယူမႈေတြနဲ႔လည္း ကားမကင္းနစ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္တုိင္မကင္းနစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ျပင္ဆင္ေနသူေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုအေျခအေနကို ေရာက္လာေအာင္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္သင့္တယ္ဆိုတာ အႀကံျပဳပါရေစ။

အဆင့္ (၁)

ပထမဆံုးလုပ္ရမွာကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕အသိပညာေရခ်ိန္ကို ျမွင့္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တိုစက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့မကင္းနစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကားျပင္ဆရာတစ္ေယာက္မွာရွိသင့္တဲ့ အရည္အေသြး တစ္စထက္တစ္စ ျမင့္တက္လာဖို႔ ျဖည့္ဆည္းရေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကအေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ခုိင္မာတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေျခခံျခင္းအားျဖင့္ နည္းလမ္းေတြ၊ လမ္းညႊန္မႈေတြ ရွာေတြ႕လာမွာျဖစ္သလို ထိုက္ သင့္တဲ့တိုးတက္မႈေတြရွိလာလိမ့္မယ္ဆိုတာ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေတြ႕လာရမွာပါ။ ကားျပင္ မယ့္ မကင္းနစ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကားစက္ပစၥည္းေတြကို ခ်ိန္ညွိဖို႔၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔၊ စစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔ စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လံုေလာက္တဲ့ဗဟုသုတရွိဖို႔ ပထမဆံုးလိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ (၂)
ႏုိင္ငံတကာမွာေတာ့ ေအာ္တိုမကင္းနစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ပညာေတြမသင္ယူခင္ အရင္ဆံုး အထက္တန္းေက်ာင္းပညာေရး ဆံုးခန္းတိုင္သင္ထားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္း ဒစ္ပ လိုမာဟာ စက္ပစၥည္းပုိင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ခုိင္မာေကာင္း မြန္တဲ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းပညာေရးကို ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ အရင္ျပဳလုပ္ထားသင့္တယ္လို႔ တခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အထက္တန္း ေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားခြင့္ရခဲ့တဲ့ သခ်ၤာပညာရပ္ဆိုင္တဲ့အရာေတြ၊ သိပၸံဘာသာရပ္နဲ႔ အဂၤလိပ္စာဟာ စက္ပစၥည္း ေတြနဲ႔ဆိုင္လို႔ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ားႀကီးအေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မွာမုိ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕က မကင္းနစ္ ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ အထက္တန္းပညာကိုအရင္ၿပီးဆံုးေအာင္ သင္ၾကားသင့္တယ္လို႔ တိုက္တြန္း ၾကတာဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

အဆင့္ (၃)
ေအာ္တိုကားေတြကို ကုိင္တြယ္ဖို႔ႀကံရြယ္ထားသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေနာက္တစ္ခုလုပ္သင့္တာက ေတာ့ ပ႐ိုဂရမ္ေရးဆြဲတတ္ေအာင္ ဆည္းပူးထားဖို႔ လိုအပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပညာရပ္ကို ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတခ်ိဳ႕နဲ႔ အခ်ိဳ႕ေကာလိပ္ေတြမွာ သင္ၾကားႏိုင္မွာျဖစ္သလို အခ်ိဳ႕ကားေရာင္းသူေတြနဲ႔ ကားထုတ္လုပ္သူ ေတြကလည္း သင္တန္းေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြဆိုရင္ သင္တန္းၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္ ေပးေလ့ရွိၾကတာပါ။

အဆင့္ (၄)
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္နဲ႔လက္တစ္ကမ္းအကြာမွာ ရွိေနတဲ့ မကင္းနစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီ အစဥ္ေတြ၊ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနမွာအေသအခ်ာပါပဲ။ ဒီလို ပြဲေတြဟာ တတ္သိတဲ့ပညာရွင္ေတြက ႀကီးမႈးက်င္းပတာျဖစ္တာေၾကာင့္ တန္ဖိုးျဖတ္မရတဲ့အေတြ႕အႀကံဳ ေကာင္းေတြ တစ္ထုိင္တည္းရႏိုင္သလို လူအမ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆံုႏိုင္ခြင့္ကုိပါ ပူးတြဲရရွိမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မကင္းနစ္ ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ ဆည္းပူးႏုိင္မယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေကာင္းေတြကိုပါ ရရွိလာေစ မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပညာယူလိုသူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မ်က္စိကုိဖြင့္၊ နားကုိစြင့္ရင္း အၿမဲတမ္း အသင့္ျဖစ္ေနဖို႔ လည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ (၅)
ေနာက္ဆံုးတစ္ခ်က္နဲ႔ လက္ေတြ႕အက်ဆံုး အႀကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ ကားမကင္းနစ္တစ္ေယာက္အ နားမွာ လက္ေထာက္အျဖစ္နဲ႔ ပညာဆည္းပူးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကားမကင္းနစ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အလုပ္ လုပ္ခြင့္ေပးမယ့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ရွာေဖြပါ။ ၿပီးရင္ လက္ေထာက္အျဖစ္ ပညာသင္ယူခြင့္ႏုိင္၊ မရႏိုင္ ေမးျမန္း စံုစမ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးရလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ေထာက္မကင္းနစ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ပညာသင္ယူနုိင္သလို အဲဒီေနရာမွာပဲ ကုိယ့္ပံုရိပ္ကို အေကာင္းဆံုး တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ အဲဒီလို အခြင့္အေရးမ်ိဳးရလာရင္ ကိုယ့္အေနနဲ႔ထပ္ေဆာင္းလုပ္စရာဆိုလို႔ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚက ေနာက္ဆံုးနည္းပညာေတြကို တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ေလ့လာဖို႔ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့မွာ အေသ အခ်ာပါ။

အာကာထက္ေ၀

--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape
Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment