ကားတစ္စီးနဲ႔ေနရာေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားသင့္လဲ
အေရးေပၚအေျခအေနဆိုတာ ဘ၀မွာ လူတုိင္းနီးပါးႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ က ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳလာရတဲ့အခါ သက္ေသာင့္သက္သာ ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ က်ျပန္ေတာ့လည္း ေထာင္းလေမာင္းေၾကေအာင္ အလူးအလဲခံစားရတတ္တာပါ။ ကြာျခားသြားတာ ကေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရွိျခင္းနဲ႔ မရွိျခင္းေတြပါပဲ။ မုန္တိုင္းဆိုတာလည္း ဒီလိုပါပဲ အခ်ိန္ မေရြးေပၚေပါက္ လာ ႏိုင္ၿပီး လူေတြကိုဒုကၡေပးတတ္တာမ်ိဳးေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ မုန္တုိင္းမ်ား တိုက္ခတ္လာခဲ့ရင္ အသင့္ေက်ာ္ လႊား သြားႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပအႀကံဳျပဳခ်င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကားတစ္စီးနဲ႔ ေနရာေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားသင့္လဲဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပါ။

မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရတာဟာ တကယ္ေတာ့ဆိုးရြားလြန္းပါတယ္။ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ ကေနရာေရြ႕ေျပာင္းထားဖို႔ စိုင္းျပင္းတတ္ၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ၾကျပန္ေတာ့လည္း အေရးေပၚပစၥည္းေတြကို ကား တစ္စီးေပၚအသင့္တင္ထားၿပီး ကိုယ့္အိမ္မွာပဲ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ၾကတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကားတစ္စီးနဲ႔ အသင့္္ျပင္ထားေပမယ့္ အိမ္မွာပဲ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္လိုသူေတြကို ထိခိုက္မႈ အနည္း ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ…

အာမခံကုမၸဏီနဲ႔တိုင္ပင္ထားပါ
ကိုယ့္ရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈေတြအတြက္ အာမခံထားရွိထားတဲ့ကုမၸဏီထံ မုန္တုိင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိုယ့္အစီ အစဥ္ ကိုခ်ျပထားသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ဆီက အႀကံဉာဏ္ေတြလည္းေတာင္းယူသင့္ၿပီး ဘယ္လိုႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈေတြျပဳလုပ္ရမယ္။ ဘယ္လိုအဆင့္မ်ိဳးအထိေရာက္လာရင္ ေနအိမ္ကို စြန္႔ခြာသင့္တယ္စတဲ့ အခ်က္ ေတြကိုလည္း စံုစမ္းထားသင့္တာပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ကကားနဲ႔ ေနအိမ္ကိုစြန္႔ခြာ လာစဥ္အတြင္း ကားတစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ ဘယ္လိုမုန္တိုင္းနယ္ေျမထဲက ႐ုန္းထြက္မလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကိုပါ အေသအခ်ာေစ့ငုထား သင့္တာျဖစ္ပါတယ္။

ကားကိုဘယ္လိုအသင့္ျပင္ထားမလဲ
အိမ္မွာ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္လိုသူေတြ မျဖစ္မေနလုပ္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ ေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခုက ေတာ့ ကားကိုအမွားအယြင္းမရွိေအာင္ အဖက္ဖက္ကျပင္ဆင္ထားဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကားထိုင္ခံု ခါးပတ္ေတြ လူကိုေကာင္းေကာင္း အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေသးလားဆိုတဲ့ အခ်က္ကအစ ကားဘီးေတြ ေလေပါင္ အျပည့္နဲ႔ ရွိေန၊ မေန စတဲ့အခ်က္ေတြအထိ အေသးစိတ္စစ္ေဆးထားဖို႔ လိုအပ္ေနမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ကားဘီး အပို မျဖစ္မေနေဆာင္ထားရမွာျဖစ္သလို အေရးႀကီးတဲ့ေလာင္စာ ေလာက္ေလာက္ ငွငွရွိလားဆိုတဲ့ အခ်က္ ကိုလည္း ေမ့မေနသင့္တာပါ။ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေနတဲ့ ဧရိယာအတြင္း ဘယ္ေလာင္စာဆိုင္မွ ဖြင့္လွစ္မွာ မဟုတ္လို႔ ကိုယ့္ဘက္ကအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမ့ေလ်ာ့မထားသင့္တဲ့ အရာမ်ား
ဒီလိုကားတစ္စီးနဲ႔ မုန္တုိင္းလြတ္ရာေနရာကို သြားလာေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း မေမ့ေလ်ာ့သင့္ဘဲ ကိုယ္နဲ႔ မကြာေဆာင္ယူသြားသင့္တဲ့ ပစၥည္းေလးေတြလည္းရွိေနတာပါ။ အဲဒါေတြကေတာ့ ကားျပင္တဲ့ ကိရိယာ တန္ ဆာပလာေတြ၊ အိတ္ေဆာင္ဓား၊ ေလာင္စာဆီအဖို႔ အေရးေပၚမီးေတာက္၊ ဘီးေပါက္ရင္ဖာေထးရမယ့္ အပို ပစၥည္း၊ ေစာင္၊ ေရဒီယို၊ ေရနဲ႔အစားအေသာက္အခ်ိဳ႕၊ ေဆး၀ါးစတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပစၥည္းေတြ က လူတစ္ဦးရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေနစဥ္အတြင္း မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ အရာေတြ ျဖစ္လို႔ လံုး၀ေမ့မထားသင့္တဲ့အရာေတြလို႔လည္း ဆိုႏိုင္တာပါ။

ကားကိုေဘးလြတ္ရာမွာရပ္ပါ

တကယ္လို႔ မုန္တိုင္းဒဏ္က အထိုက္အေလွ်ာက္သက္သာရာ ရေစမယ့္ေနရာတစ္ခုကိုေရာက္ၿပီဆိုရင္ ကားကိုမျဖစ္မေန ရပ္နားထားရေတာ့မွာပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ကားကိုေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမယ့္ေနရာ မ်ိဳးမွာ ေရြးခ်ယ္ရပ္နားထားႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ မုန္တိုင္းဒဏ္ကလြတ္ကင္းရာကို ေရြ႕ေျပာင္းလာသူတစ္ဦး အေနနဲ႔ သိပ္ၿပီးေ၀းေ၀းလံလံကို သြားစရာမလိုအပ္တာေၾကာင့္ မုန္တိုင္းအခ်ိန္ မေရြးေရာက္လာႏိုင္တဲ့ေနရာ မ်ိဳးမွာ ကားရပ္နားတဲ့အခါ အပင္ျမင့္ျမင့္၊ အေဆာက္အဦႀကီးႀကီးမားမား စတဲ့ေနရာေတြနဲ႔ ေ၀းႏိုင္သမွ် ေ၀း ေအာင္ခြာၿပီးမွ ကားကိုရပ္နားသင့္တာပါ။

အာကာထက္ေ၀


--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment