ကားအငွားလုပ္ငန္းဘယ္လို စတင္ၾကမလဲ


ေခတ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အညီ လူေတြကလည္း ယခင္ကမျပဳလုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္လာၾကသလို တခ်ိဳ႕ကလည္း ရွိရင္းစြဲလုပ္ငန္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕လာၾကပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ကိုင္ လာၾက တဲ့ လုပ္ငန္းေတြထဲကမွ သိသိသာသာတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာၾကတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကေတာ့ ကားအငွား ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔အတူ ကၽြဲကူေရေပၚဆိုသလို ေနာက္က ကပ္ပါလာတဲ့ ခရီး သြားလုပ္ငန္းပိုၿပီး ပီျပင္အသက္၀င္လာမႈက ကားအငွား၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ကို ပိုၿပီးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းလာေစတာပါ။ ဒီေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ေျပာင္းလဲေနတဲ့ေခတ္စနစ္မွာ လိုက္ပါေအာင္ျမင္ခ်င္လို႔ ကားငွားရမ္းတဲ့၀န္ေဆာင္မႈကို လုပ္ကိုင္ေနခ်င္ၿပီဆိုရင္ ေဆာင္သင့္ေရွာင္သင့္တဲ့ အခ်က္ကေလးေတြကို အေျခခံေလာက္ေတာ့ သိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကားငွားရမ္းတဲ့၀န္ေဆာင္မႈ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာအႀကံျပဳ လိုက္ပါရေစ။

မ်က္စိဖြင့္နားစြင့္ထား
ပထမဆံုးသတိျပဳထားသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ကားအငွား၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းဆိုတာ ဒီဘက္ ေခတ္မွာ သိသိသာသာက်ယ္ျပန္႔လာသလို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလည္း ျပင္းထန္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုပါ။ ကိုယ္ကမွန္ ကန္တဲ့အစီအစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ထားႏိုင္မယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေရရွည္အတြက္ အကြက္က်က်ေတြးေတာထားႏိုင္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္လာရမယ့္ အႏၲရာယ္ေတြကိုေလ်ာ့ခ်ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ “မင္းႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ျခင္းက က်႐ံႈးမႈေတြအတြက္ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေနလို႔ပဲ” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ ကိုယ္တုိင္လုပ္ငန္းမစတင္ခင္ လုပ္ငန္းတူေတြဆီက အႀကံဉာဏ္ေတြရယူတာ။ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု၊ Proceduces ေတြ ဘယ္လိုသြားေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကိုေလ့လာတာစတဲ့ သုေတသနဆန္တဲ့အခ်က္ေတြ လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။

ဘယ္လိုငွားရမ္းမွာလဲ
ကားငွားရမ္းတဲ့လုပ္ငန္းမွာလည္း က႑တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ ျမင္ သာတဲ့ႏွစ္ခုကိုဆြဲထုတ္ျပရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ ကာလရွည္ငွားရမ္းတဲ့အခ်က္နဲ႔ ေန႔စဥ္ ငွားရမ္းတာ ဆိုတဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေသခ်ာေပါက္ထြက္လာမွာပါ။ စာခ်ဳပ္နဲ႔ကာလရွည္ငွားရမ္းတဲ့ အခ်က္က လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပဳလုပ္တာမ်ားျပီး တစ္ရက္ခ်င္းစီအငွားမ်ားသူေတြကေတာ့ ဘုရာဖူးသြားလိုသူေတြ၊ ကမ္းေျခတစ္ခုခုကို အပန္း ေျဖခရီးထြက္လိုသူေတြ ျပဳလုပ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကိုယ္က ဘယ္လုိငွားရမ္းမႈမ်ိဳးကိုပိုၿပီး အာသီသရွိ တာလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကို ႀကိဳတင္ေတြးေတာရင္း လုပ္ငန္းစတင္ရပါလိမ့္မယ္။

ကားေတြစုထား
ဘယ္လိုနည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို စဥ္းစားၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကားအငွား ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ ကားေတြစုေဆာင္းထားဖို႔ လိုအပ္ပါၿပီ။ ကိုယ္တစ္ဦးတည္းက လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ကားေတြ အားလံုးကို၀ယ္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အစု၀င္လိုသူေတြကိုလက္ခံၿပီး သူတို႔ရဲ႕ကားေတြနဲ႔ စုေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းစတင္မွာလားဆိုတာ ေတြးေတာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြကိုစုေဆာင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း ကိုယ့္ကားက ႀကီးမားေနစရာမလိုပါဘူး။ ကားပိုႀကီးေလ ၀င္ေငြပိုရေလပဲဆို တဲ့အေတြးကိုစိတ္ထဲကေမာင္း ထုတ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ကားကႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေသးသည္ျဖစ္ေစ ငွားရမ္းလာ သူအတြက္အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စီမံထားႏိုင္ဖို႔ပဲလိုအပ္တာပါ။

ေစ်းကြက္ရွာပါ
ဒီအခ်က္က အေရးအႀကီးဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုေနရာေဒသမ်ိဳးမွာ ကာအငွားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ မလဲဆိုတဲ့အခ်က္က လြယ္မေယာင္နဲ႔ ခက္တဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ အေသအခ်ာ အေလးအနက္ ထားၿပီးစဥ္းစားသင့္တာပါ။ ဘယ္လိုၿမိဳ႕မွာကိုယ့္လုပ္ငန္းကိုစတင္မလဲ။ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ၿမိဳ႕မွာ ဘယ္လို ၿပိဳင္ဘက္မ်ိဳးေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖို႔ရွိမလဲ။ ရွိခဲ့ရင္သူတို႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္လို႔ရေအာင္ေစ်းႏႈန္းကအစ၊ ၀န္ေဆာင္မႈအဆံုး ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားရမယ္ဆိုတာ တြက္ခ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ၿမိဳ႕တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီဆုိရင္ေတာင္ ေလယာဥ္ကြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာဆိပ္ကမ္း တစ္ခုခုနဲ႔ အနီးအနား စတာေတြကိုေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲလို ေနရာေတြကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲတစ္ခုျပဳလုပ္ထားသင့္တာပါ။ အဲဒါကေတာ့ ကိုယ့္ လံုၿခံဳေရး CCTV ကင္မရာတပ္ဆင္ထားဖို႔ပါပဲ။

အာကာထက္ေ၀

--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape
Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment