အခ်စ္ေတြဘာေၾကာင့္ေအးစက္သြားတာလဲ…
အခ်စ္ကအၿမဲတမ္းစြပ္စြဲမႈေတြ၊ အမုန္းတရားေတြနဲ႔ၿပီးဆံုးသြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ တစ္ခါတရံအခ်စ္က သူ႕အလိုလိုေျပေလ်ာ့ေအးစက္သြားတာပါ။ တစ္ခါတရံအခ်စ္ကိုႏွစ္ သက္တာ၊ ဂ႐ုစိုက္ျမတ္ႏိုးတာနဲ႔ကြဲ ကြဲျပားျပားမသိဘဲေရာေထြးေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရာေထြးေနတာက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်စ္တယ္ ဆိုတဲ့စကားလံုးကေန႐ုန္းထြက္ၾကတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုပါပဲ။

အခ်စ္စစ္မဟုတ္…
ပထမဆံုးတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အခ်စ္ေတြကုန္ဆံုးသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုကေတာ့ အခ်စ္နဲ႔စြဲလမ္းမႈၾကား ဒီႏွစ္ခုကိုကြဲကြဲျပားျပားသိသြားၾကတာပါ။ တစ္ခ်ိန္ကခ်စ္တယ္ထင္ခဲ့တဲ့အခ်စ္က တစ္ခဏတာလည္းႁဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအရစြဲလမ္းမႈတစ္ခု လည္းျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးအတြက္ကေတာ့ႏွစ္ေယာက္စလံုးအမွန္တရားကိုနားလည္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္တစ္ခု လိုအပ္တာပါ။

ယံုၾကည္မႈမရွိ
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အခ်စ္စိတ္ေတြ ကုန္ခန္းသြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုကေတာ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုမွာအယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ျခင္းပါ။ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈပ်က္စီးသြားၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ဖို႔ကခက္ခဲပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အရမ္းခ်စ္ပါ တယ္ဆိုသူေတြမွာေတာင္ေသးငယ္ တဲ့လိမ္ညာမႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈေလးကဆက္ဆံေရးတစ္ခုလံုးကိုဖ်က္ဆီးပစ္ ႏိုင္ပါတယ္။

အဆက္အသြယ္ကင္းမဲ့
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အဆက္အသြယ္နည္းပါးတာကလည္း အခ်စ္ေတြကုန္ဆံုးသြားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီးနားလည္မႈျပည့္၀တဲ့ဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္ေဆာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဆက္အသြယ္ကအေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္အဆက္အသြယ္ျဖတ္လိုက္ တဲ့အခါမွာေတာ့ သံသယေတြပိုႀကီးလာပါတယ္။ မေျဖရွင္းရေသးတဲ့ ျပႆနာေတြက ပိုၿပီးႀကီးထြားလာ ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္သံသယေတြနဲ႔အဆံုးသတ္သြားပါေတာ့တယ္။

သဟဇာတမျဖစ္ျခင္း
လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းသိ ဖို႔အခ်ိန္ယူရပါတယ္။ တစ္ရက္၊ တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ေတာ့လူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းေကာင္း ေကာင္းသိႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မတူညီတာေတြၫွိႏိႈင္းၾကမယ္ဆို ၿပီး လက္ထပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ မတူညီမႈေတြ ကိုေကာင္းေကာင္း မကိုင္တြယ္ တတ္တဲ့အခါ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သဟဇာတ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အခ်စ္ဟာ ေအးစက္သြားပါေတာ့တယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကုန္ဆံုးသြားတယ္…
ေရရွည္ဆက္ဆံေရးတစ္ခုမွာ တခ်ိဳ႕ေသာလူေတြဟာဆက္ဆံေရးကေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတယ္ဆို တာကိုေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ခ်ိန္းေတြ႕ တာကိုရပ္လိုက္ၾကတယ္။ အား လပ္ရက္ေတြမွာမေတြ႕ဘဲအနားယူၾကတယ္။ ႏွစ္ေယာက္သား TV ၾကည့္၊ အလုပ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြး တာေလာက္ပဲလုပ္ၾကေတာ့တယ္။ ဒီလိုလုပ္ရင္းအခ်ိန္ေတြၾကာလာတဲ့ အခါ အခ်စ္ေတြကေအး စက္ၿပီးေပ်ာ္ ရႊင္စရာကင္းမဲ့လာပါေတာ့တယ္။

ရင့္က်က္လာတယ္…
လူေတြႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အယူ အဆ၊ အေတြးအေခၚေတြ၊ အျမင္ေတြပါ ေႁပာင္းလဲလာၾကပါတယ္။ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုထဲက လူေတြအတြက္ေတာ့ ဒါကျပႆနာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတူညီ မႈေတြကရင့္က်က္မႈရဲ႕သေကၤတ အျဖစ္တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လက္ကိုင္ထားတဲ့ယံုၾကည္မႈေတြကို ေႁဖရွင္းခ်က္ထုတ္မေနေတာ့ဘဲ တိတ္ဆိတ္စြာေနလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်စ္ေတြကိုေအးစက္သြားေစၿပီး ေ၀းကြာသြားေစဖို႔ရန္အေၾကာင္းဖန္လာပါေတာ့တယ္။

အခြင့္အေရးယူျခင္း
ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုကေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အခြင့္အေရးယူတာပါ။ ဘယ္ ေလာက္ပဲခ်စ္ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္ေနရမယ့္စည္းထက္ေက်ာ္လြန္ ၿပီးမိသားစု၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ လူမႈေရးျပႆနာမွာ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာက အခြင့္အေရးယူတာပါ။ 

ထိန္းခ်ဳပ္လြန္းျခင္း
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္လြန္းလို႔ထိန္းခ်ဳပ္တာကလည္း ျပႆနာတစ္ခုပါ။ ဟိုဟာမလုပ္နဲ႔ ဒီဟာမလုပ္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လြန္းတာက ေနထိန္းခ်ဳပ္ခံရသူကလည္းမြန္း က်ပ္ၿပီးထြက္ေပါက္ရွာလာပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့သူကလည္းစိတ္ကုန္လာပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ဒါက ပဋိပကၡႀကီးတစ္ခုလိုျဖစ္ၿပီး မေျဖရွင္းရင္းနဲ႔ေ၀းကြာလာပါတယ္။

စိတ္ကူးယဥ္လြန္းျခင္း
ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြကလည္းအခ်စ္ကို ေအးစက္သြားေစတဲ့ျပႆနာတစ္ခုပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုစဥ္မွာေတာ့ ကိုယ့္နည္းလမ္းနဲ႔ကိုယ္ေပ်ာ္ရႊင္ေက် နပ္ေစဖို႔ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအေရာက္ စိတ္ေတြတည္ၿငိမ္သြားတဲ့အခါမွာ ေတာ့ နဂိုအေျခအေနကိုျပန္ေရာက္ သြားၾကၿပီးတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 

Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment