ကားအင္ဂ်င္အေၾကာင္း ဘယ္လိုေလ့လာမလဲ
ကားအင္ဂ်င္အေၾကာင္း ေလ့လာတာက ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ အက်ိဳးယုတ္စရာအေၾကာင္းမရိွပါဘူး။ အဲဒီလို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ကားရဲ႕အင္ဂ်င္ကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ထိန္းသိမ္းနိုင္သလို တကယ္လို႔ အေရးေပၚအေျခအေနမွာ ကားစက္ပ်က္သြားရင္ ျပင္နိုင္တာမ်ိဳးေတြ အက်ိဳးရိွနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခုလို ကားအင္ဂ်င္အေၾကာင္းေလ့လာထားလို႔ ကိုယ့္အိတ္ထဲက ေငြေၾကးကိုလည္း စုေဆာင္းထားမိသလိုျဖစ္ၿပီး တကယ္လို႔ ကိုယ့္ကားရဲ႕အင္ဂ်င္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုက လဲဖို႔လိုအပ္ေနၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ကလည္း အဲဒီအင္ဂ်င္ အစိတ္အပိုင္းရဲ႕ အေျခအေနကိုသိထားလို႔ တန္ဖိုးနည္းနည္းနဲ႔ အသံုး၀င္တဲ့ပစၥည္းေတြကို ၀ယ္နိုင္ပါတယ္။ ကားအင္ဂ်င္အေၾကာင္းေလ့လာဖို႔ကေတာ့ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၿပီး အဲဒီထဲက အလြယ္ကူဆံုး အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိိုက္ပါတယ္။

အင္တာနက္မွ ရွာေဖြျခင္း
အင္တာနက္မွာ ကားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြအမ်ားအျပားရိွၿပီး အဲဒီထဲမွာ ကားအင္ဂ်င္ျပင္ တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေရးထားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြလည္း အမ်ားအျပားရိွေနပါတယ္။ အဲဒီ ေဆာင္းပါးအမ်ားစုကို ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စက္ျပင္သမားေတြက ေရးသားထားတာျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္အေနနဲ႔ ကား အင္ဂ်င္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား၊ ကားအင္ဂ်င္ရဲ႕အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပံုစတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ရွာေဖြရပါမယ္။ အဲဒီအခါမွာ ကားအင္ဂ်င္ပိုင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ၊ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ေတြ၊ ျပဳျပင္ပံု ျပဳျပင္နည္းေတြ အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြအမ်ားအျပား ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ကားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးတဲ့ စကား၀ိုင္းေတြမွာပါ၀င္ရမယ္
ကား၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ စက္ျပင္ဆရာေတြနဲ့ ကားအင္ဂ်င္အေၾကာင္း ေလ့လာလိုသူေတြရဲ႕ စကား၀ိုင္းေတြ ရိွတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို စကား၀ိုင္းေတြမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ကားအင္ဂ်င္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျဖစ္မ်ားတဲ့ျပႆနာေတြကို ကိုယ့္ဘက္ကေလ့လာနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး စက္ျပင္ဆရာေတြရဲ႕ အေျဖကိုဖတ္ၿပီး ေလ့လာခြင့္ရရိွနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကားအင္ဂ်င္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗီဒီယို ဖိုင္ေတြကပါ ေလ့လာရမွာျဖစ္ၿပီး Youtube လို ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ိဳးေတြမွာ ကားအင္ဂ်င္ျပဳျပင္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လက္ေတြ႕ရွင္းျပထားတာေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကားျပင္စာအုပ္ေတြကို ေလ့လာမွတ္သားရမယ္
ဒီေနရာမွာ အလြယ္ဆံုးနဲ႔ အထိေရာက္ဆံုးကေတာ့ ကားျပင္တဲ့အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ စာအုပ္ေတြ ကေန ေလ့လာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကားျပင္တဲ့စာအုပ္ေတြက ေ၀းေ၀းလံလံ ရွာစရာမလိုဘဲ ကိုယ့္အနီး နား၀န္းက်င္မွာပဲရိွတတ္ၿပီး အခုမွ ကားအင္ဂ်င္အေၾကာင္းစေလ့လာမယ့္သူေတြအတြက္ သီးသန္႔ေရးထားတဲ့ စာအုပ္မ်ိဳးေတြေရြးခ်ယ္ ဖတ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒါမွ ကိုယ္လည္းအျခားသူေတြကိုေမးစရာမလိုဘဲ စာအုပ္ထဲ လမ္းၫႊန္ထားတဲ့ပံုစံအတိုင္း အိမ္မွာလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကားျပင္သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္း
ကားျပင္သင္တန္းေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အင္ဂ်င္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သင္တန္းေတြက ပိုမ်ား ပါတယ္။ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ကားအင္ဂ်င္ပိုင္းမွာ ဘယ္အပိုင္းကို အထူးျပဳမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ကားျပင္သင္တန္းေတြမွာ စာေတြ႕သာမက လက္ေတြ႕ပါသင္ၾကားေပးတဲ့ သင္တန္းမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒါမွ ကိုယ္လည္းသင္တန္းၿပီးရင္ လက္ေတြ႕သင္စရာမလိုေတာ့ဘဲ ကားအင္ဂ်င္ျပဳျပင္တာနဲ႔ပတ္သက္လို့ နားလည္သေဘာေပါက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၀ပ္ေရွာ့ေတြမွာ အလုပ္သင္အျဖစ္ သြားေရာက္ေလ့လာပါ
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာေတြကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ျပဳလုပ္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အေနနဲ႔ ၀ပ္ေရွာ့ေတြမွာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့စက္ျပင္သမားေတြနဲ႔အတူ အလုပ္သင္အျဖစ္ ေလ့လာရပါမယ္။ အဲဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ကားျပင္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေတြ႕အႀကံဳရရိွလာမွာျဖစ္သလို ၀ပ္ေရွာ့ကို ေရာက္လာတဲ့ ကားအင္ဂ်င္ပိုင္း ျပႆနာေတြမွန္သမွ်ကိုလည္း ေလ့လာၿပီးသား ျဖစ္သြားပါလိမ့္ မယ္။ ဒီေနရာမွာ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္အျပည့္ရိွရမွာျဖစ္ၿပီး စက္ျပင္ဆရာရဲ႕အကူ လူအျဖစ္ ေအာက္သက္ေက်ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

၀ပ္ေရွာ့မွာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လက္ေတြ႕ေလ့လာၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာပဲ ထပ္မံေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြမွာ ကားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အင္ဂ်င္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာ တစ္ခုခုရိွေနၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ကကူညီေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီတစ္ခါမွာ ၀ပ္ေရွာ့လို ကိုယ္ကအကူလူ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အဓိကလူျဖစ္သြားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈရိွဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို ကားအင္ဂ်င္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို တစ္ေယာက္တည္း ေျဖရွင္းနိုင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ စက္ျပင္ဆရာအဆင့္ မေရာက္နိုင္ေသးေပမယ့္ ကိုယ့္ကားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္လာတဲ့ျပႆနာအမ်ားစုကို ေျဖရွင္းနိုင္သူျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ၿဖိဳးေတဇာ

--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment