ယံုၾကည္မႈရွိသူေတြက ဒါမ်ိဳးမလုပ္ဘူး

ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈရွိတဲ့လူေတြကလည္း ၿပီးျပည့္စုံတဲ့၊ ျပစ္မ်ိဳးမွဲ႔မထင္လူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အမွားေတြက်ဴးလြန္တတ္ၾကသလုိ ေနာက္ဆုံးထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ အဲဒီအရာေတြကို ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ တားဆီးတဲ့အရာေတြအျဖစ္ လက္မခံၾကပါဘူး။   သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြကို ကိုယ္တုိင္ Contorl လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး သူတို႔ရဲ့နက္နဲျပင္းထန္တဲ့အလုိဆႏၵကို ယုံၾကည္မႈအျပည့္ရွိပါတယ္။  ယုံၾကည္မႈဆိုတာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပလုိ႔မရေပမယ့္ ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြကုိ အတုယူၿပီး ကိုယ္လည္းေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ဘ၀ ပုိင္ဆုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြဆီမွာ မေတြ႔ရတဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
တျခားသူေတြဆီက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ အျမဲတမ္းမေတာင္းပါဘူး
ကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိသူေတြဟာ ကုိယ့္ရဲ႕စြမ္းအားကို ယုံၾကည္သူေတြျဖစ္ၿပီး တျခားသူေတြရဲ႔သေဘာတူေထာက္ခံျခင္းကို သိပ္မလုိအပ္ပါဘူး။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရင္လည္း ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈအေပၚကိုပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေလ့ရွိၿပီး အမွားျဖစ္သြားရင္ေတာင္ အဲဒီအမွားကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးလက္သင့္ခံေလ့ရွိပါတယ္။ 

အခ်ိန္ဆဲြၿပီး အီးေရာအီးေရာလုပ္တာမ်ိဳးလည္း မရွိပါဘူး
ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ရဲ႕ပထမဆုံးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွမေၾကာက္ရြံ႕ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံး အဲဒီအရာကိုလုပ္ဖို႔ဆႏၵမရွိဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ လုပ္ဖို႔မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနရင္ အဲဒီအရာကို ျပီးစီးတဲ့အထိ မပ်င္းမရိလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။  မလုပ္ခ်င္တာမ်ိဳးကို အခ်ိန္ဆဲြၿပီး အီးေရာအီးေရာလုပ္တာမ်ိဳးက ကိုယ့္ရဲ႕တန္ဖိုးရွိလွတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ျဖဳန္းတီးရာေရာက္တယ္ဆိုတဲ့အဆိုကိုလည္း လက္ကိုင္ထားသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

အိပ္မက္ေတြကို အသက္မဲ့သြားဖို႔လည္း ခြင့္မျပဳဘူး
ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ အိပ္မက္ေတြက ဇိမ္ခံေနရာေတြေရာက္ ရင္အဆုံးသတ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ထားတာေၾကာင့္ အဲဒီေနရာအထိမေရာက္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတိေပးေလ့ရွိပါတယ္။ မသိျမင္တဲ့အေျကာင္းအရာဆီ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ တြန္းတင္တာက အေကာင္းဆုံးျဖစ္တယ္လို႔လည္း ခံယူထားေလ့ရွိပါတယ္။ 

ဆင္ေျခဆင္လက္လည္း မမ်ားဘူး
တကယ္လုိ႔ အမွားတစ္ခုခုက်ဴးလြန္မိသြားရင္လည္း ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ဆင္ေျခေတြေပးေလ့မရွိပါဘူး။ အဲဒီအစား ကိုယ္က်ဴးလြန္လိုက္တဲ့ အမွား တစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္အရာမွန္သမွ်ကို တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကိုယ့္ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လုံးအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ေရာ၊ ကိုယ့္မိသားစုကပါ ယုံၾကည္အားကုိးသူျဖစ္လာမွာေသခ်ာ ပါတယ္။

တျခားသူေတြနဲ႔ျပိဳင္ေနရတယ္လို႔ မထင္ပါဘူး
ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ ဒီေန႔ကိုယ္က မေန႔ကကိုယ္ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ပဲ အားၿပိဳင္ေလ့ရွိၿပီး တျခားသူေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတာမ်ိဳးမလုပ္ပါဘူး။ မေန႔ကေကာင္းေအာင္ လုပ္ခဲ့တာထက္ ဒီေန႔ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိတာမ်ိဳးပဲ စိတ္ႏွစ္ထားၿပီး အဲဒီကာလက အခ်ိန္အတိအက်မရွိပါဘူး။ ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ တုိးတက္ေအာင္ပဲ အျမဲတမ္းႀကိဳးစားေလ့ရွိၿပီး တျခားသူေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ဖို႔လည္း ၀ါသနာမပါ"ပါဘူး။

အဆုိးျမင္၀ါဒီသမားေတြနဲ႔လည္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမလုပ္ပါဘူး
ယုံၾကည္မႈျမင့္မားတဲ့သူေတြဟာ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္လြန္းတဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ေနဖို႔ဆႏၵမရွိပါဘူး။ အဲဒီလုိအဆုိးျမင္၀ါဒီေတြနဲ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရင္ ျပႆနာေတြကို ေရွာင္တမ္းမရဘူးဆိုတာကိုလည္း နားလည္ထားပါတယ္။ အဲဒီလိုအဆုိးျမင္၀ါဒီေတြအစား ကိုယ့္စိတ္ကို အားေပးခ်ီးျမႇင့္ရာေရာက္တဲ့ အေကာင္းျမင္သမားေတြနဲ႔ပဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေလ့ရွိပါတယ္။

ကိုယ့္မွာရွိတဲ့အရာကိုလည္း လ်စ္လ်ဴမရႈဘဲ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္
ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြဆီက သူတို႔ဆီမွာ ကိရိယာတန္ဆာပလာနဲ႔  အင္အားေတြမရွိတာေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ေတာ့မလုပ္ႏိုင္ပါဘူးဆိုၿပီး အားေလွ်ာ့တဲ့စကားမ်ိဳးၾကားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အေျဖစကားက ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြရွာၿပီး ၿပီးစီးေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ကတိစကားပါပဲ။ 

တျခားသူေတြရဲ႕ေျခရာအတုိင္း လုိက္မနင္းၾကပါဘူး
တျခားသူေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အားမၿပိဳင္သလုိ တျခားသူေတြလုိျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး စိတ္ပုိင္းျဖတ္တာမ်ိဳးလည္း မရွိပါဘူး။ ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လက္သင့္ခံေလ့ရွိၿပီး တျခားသူေတြကို အားက်တာမ်ိဳးလည္းမရွိပါဘူး။

တျခားသူေတြကို ဆုံးျဖတ္ေပးေလ့မရွိသလုိ ေကာလာဟလေတြလည္း ေျပာေလ့မရွိပါဘူး
ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈရွိသူေတြဟာ အတင္းအဖ်င္းစကား၀ိုင္းေတြမွာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေလ့မရွိသလုိ ေကာလာဟလသတင္းေတြေျပာဖို႔လည္း ခါးခါးသီးသီးမုန္းတီးေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ထိုးတာမ်ိဳးသူမ်ား ေနာက္ကြယ္မွာအတင္းေျပာတာလည္း ေရွာင္ရွားေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔ လုံေလာက္တဲ့ကုသုိလ္ရရွၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ခံယူထားၿပီး တျခားသူေတြရဲ႕ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ဆုံးျခင္းေတြကိုလည္း အဆုံးအျဖတ္ေပးေလ့မရွိပါဘူး။

အလြယ္တကူ အရႈံးေပးေလ့မရွိပါဘူး
သူတို႔ဟာ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့လူေတြမဟုတ္ေပမယ့္ ကိစၥေတြ၊ ျဖစ္ရပ္ေတြက ကိုယ္စီစဥ္ထားသလုိ ျဖစ္မလာရင္လည္း အလြယ္တကူ အေလွ်ာ့မေပးတတ္ဘဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားေလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အမွားက်ဴးလြန္မိရင္ အဲဒီအမွား ဘယ္ေၾကာင့္က်ဴးလြန္မိသလဲဆိုတာ ေသခ်ာရွာေဖြေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဒီလိုအမွားမ်ိဳးက်ဴးလြန္မိဖို႔က အေတာ္ေလးခက္ႏိုင္ပါတယ္။--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment