သူေဌးေကာင္းဆိုတာ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ သူေဌးေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံရတာမ်ိဳးေတြရွိၿပီး အလုပ္ထဲမွာ အဆင္ မေျပဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဆိုးရြားတဲ့သူေဌးနဲ႔ မန္ေနဂ်ာေတြကို အလြယ္တကူေရြးထုတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ တကယ့္ကိုအံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဦးေဆာင္သူေတြဟာ ကိုယ့္အလုပ္ထဲမွာ လည္းရွိေနတတ္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္သမားေတြကိုေလးစားမႈ အျပည့္ရွိသလို အလုပ္ သမားေတြအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ကိစၥေတြပဲ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဆႏၵျပင္းျပေလ့ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အလုပ္ရွင္နဲ႔အလုပ္သမားၾကား ျပႆနာေတြရွိေနေပမယ့္ ခုိင္မာတဲ့ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အလုပ္ရွင္နဲ႔အလုပ္သမားေတြလည္း အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ေကာင္း တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမယ့္အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္…

ဦးေဆာင္မႈေကာင္းေပးစြမ္းႏိုင္တယ္။
သူေဌးေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ေပၚလြင္အထင္ရွားဆံုးလကၡဏာကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းအားျမင့္မားျခင္းပါပဲ။ သူတို႔ဟာအၿမဲတမ္းဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး တိက်ရွင္း လင္းေသခ်ာ တဲ့အျမင္ေတြလည္း ပို္င္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ကုမၸဏီက ဘယ္ဘက္ကိုဦးတည္ေနၿပီလဲဆိုတာ ခေရေစ့တြင္း က်သိသလို ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္သမားေတြအတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့အႀကံဉာဏ္ေတြလည္း အျမဲတမ္းေပးေလ့ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ အျမဲတမ္း ဆက္သြယ္ေလ့ရွိပါတယ္။ 

ေဖာ္ေရြရင္းႏွီးမႈလည္းရွိတယ္
သူေဌးဆိုးနဲ႔ သူေဌးေကာင္းေတြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာမွာ အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ ေဖာ္ေရြရင္းႏွီးမႈပါပဲ။ သူေဌးေကာင္းဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ သေဘာထားေလ့ရွိၿပီး ေဖာ္ေရြ ရင္းႏွီးမႈလည္းရွိပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ျပႆနာ တစ္ခုခုတက္ၿပီဆိုရင္ သူ႔ကိုအလြယ္တကူတိုင္ပင္လို႔ရေလာက္တဲ့အထိ သူေဌးနဲ႔အလုပ္သမားၾကားက ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈက ျပင္းထန္လြန္းပါတယ္။ အလုပ္သမားဘက္ကလည္း သူေဌးေကာင္းနဲ႔တုိင္ပင္ရင္ သူ႔ဆီက အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြထြက္လာမယ္ဆိုတာကို နားလည္ထားသလုိ ျပႆနာေတြေျဖရွင္း ရာမွာလည္း အကူအညီေပးႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

လူမႈဆက္ဆံေရးကိုလည္း အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္တယ္။
စံနမူနာထားစရာေကာင္းတဲ့ သူေဌးေတြဟာ လူမွုဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္လည္း အျမင့္ဆံုးအေနအထား မွာရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အလုပ္သမားေတြဆီကေျပာသမွ်ကို တေလးတစားနဲ႔ အာရံုစိုက္ နားေထာင္ သလို ကိုယ့္ရဲ႕စကားကိုလည္း တစ္ဖက္လူနားေထာင္ခ်င္လာေအာင္ ေျပာႏိုင္စြမ္းလည္းရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာအလုပ္သမားေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ အတိအက်ေျပာႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

တာ၀န္ယူမႈအျပည့္လည္းရွိတယ္။
ဆိုးရြားတဲ့သူေဌးေတြဟာ လုပ္ငန္းက်ရံႈးရင္ အလုပ္သမားေတြအေပၚကိုပဲ အျပစ္လႊဲခ်ေလ့ရွိၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ က်ရံႈးမႈအတြက္ တာ၀န္ယူမႈဆုိတာလည္းမရွိပါဘူး။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ သူေဌးေကာင္းေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းက်ရံႈးမႈျဖစ္လာၿပီဆိုရင္လည္း အဲဒီျဖစ္ရပ္အတြက္ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူေလ့ရွိၿပီး ကိုယ့္ရဲ့ အလုပ္ သမားေတြကိုေတာင္ ကာကြယ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ျပႆနာေတြကိုအေကာင္း ဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္သူေတြလည္းျဖစ္တယ္။
သူေဌးေကာင္းေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျပႆနာတစ္ခုခုေပၚလာရင္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း လည္းရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ျပႆနာေသးေသးေလးေတြကအစ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းဖို႔အသင့္ရွိေနတတ္ၿပီး သူေဌးဆိုေပမယ့္ ေလ့လာသင္ယူေနဆဲျဖစ္သလို ကိုယ့္ရဲ႕စြမ္းရည္နဲ႔ အသိပညာ အတတ္ပညာေတြ တိုးတက္ေနဖို႔လည္း အၿမဲတမ္းႀကိဳးစားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အလုပ္ သမားေတြရဲ႕ျပႆနာကိုေျဖရွင္းေပးရာမွာ စိတ္ဓာတ္အျပည့္နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ျပႆနာလို့သေဘာထားၿပီး ေျဖရွင္းေပးေလ့လည္းရွိပါတယ္။

လူတုိင္းကိုတန္းတူဆက္ဆံေလ့မရွိဘူး။
သူေဌးေကာင္းေတြဟာ ကိုယ့္အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕အေၾကာင္းကို ခေရေစ့တြင္းက် နားလည္ထား သူျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာက႑အလုိက္ ခြဲျခားဆက္ဆံေလ့ရွိပါတယ္။ သူေဌးေကာင္းေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ သူတို႔ထက္ပိုမိုစမတ္က်တဲ့သူမ်ိဳးကို အလုပ္ခန္႔ဖို႔မေၾကာက္သလို ကိုယ့္ထက္ ပညာသာ တဲ့သူဆီက အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြယူဖို႔လည္း လက္တြန္႔ေလ့မရွိပါဘူး။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြလည္းမွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာခ်မွတ္ႏိုင္တယ္။
သူေဌးေကာင္းေတြဟာ အ ေရးျကီးရင္ျကီးသလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ခ်မွတ္ႏို္င္စြမ္းရွိၿပီး အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕အက်ိဳးအျပစ္ေတြကိုလည္း အျပည့္အဝတာ၀န္ယူေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ဟာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ၾကား ဟန္ခ်က္ညီမွ်ေအာင္ ထိန္းထားရမယ္ဆိုတာ ကိုလည္း လက္ခံထားပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မွ ကုမၸဏီရဲ႕ကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းအား တိုးတက္လာမယ္ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း သူေဌးေကာင္းေတြဟာ အလုပ္သမားေတြဘက္ကေန ပထမဆံုးထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိပါတယ္။ သူေဌးေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ ရိုးသားမႈရွိဖို႔လည္းလိုအပ္ၿပီး တန္ဖိုးထားမႈလည္းရွိရပါမယ္။


--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment