လုပ္ငန္းခြင္ျပႆနာေလးေတြ ဘယ္လိုေျဖရွင္မယ္…
ျပႆနာဆိုတာ ငယ္စဥ္ကတည္းက၊ ေမြးကတည္းကမလိုခ်င္ဘဲပိုင္ဆိုင္လာၾကတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးကတည္းက ႏို႔ဆာတာကိုမိခင္ကမတိုက္ႏိုင္ေသးလို႔ ဆာေလာင္ေကာင္းဆာေလာင္ေနႏိုင္တဲ့ ဒုကၡ၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း အိမ္စာမၿပီး၊ ဆရာမအရိုက္ခံရမွာေၾကာက္တဲ့ျပႆနာ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးလာျပန္ေတာ့လည္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲကျပႆနာ။ ျပႆနာေတြက စံုလင္လို႔ပါဘဲ။ ဘယ္သူမွျပႆနာကိုလိုခ်င္လွပါတယ္လို႔ မရိွပါဘူး။ ဒီျပႆနာေတြထဲမွာ အႀကီးမားဆံုးကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ထဲကျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ လူဟာငယ္ရာကေနႀကီးလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ျပႆနာဟာ ေရွာင္လြဲလို႔မရပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲကျပႆနာဆိုေတာ့ ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ… အဓိကကေတာ့

- လုပ္ငန္းခြင္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံရျခင္း၊
- လုပ္ငန္းခြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈ၊
- လုပ္ငန္းခြင္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊
- လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈ စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈ
စိတ္ဖိစီးမႈဟာ ေကာင္းက်ဳိးရိွသလို ဆိုးက်ိဳးလည္းရိွပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေကာင္းက်ိဳးဆိုလို႔ အံ့ၾသသြားမယ္ထင္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈကအလုပ္ကိုႀကိဳးစားပမ္းစားလုပ္ေစပါတယ္။ အလုပ္ကိုပိုၿပီး စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္ေစႏိုင္သလို ပိုျပီးစိတ္၀င္စားမႈေတြျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈေတြရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုးက်ိဳးအေနနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေတြးထင္လာေလေလ ပိုျပီးေမာပန္းႏြမ္းနယ္လာေလ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုက်လာေလျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ေခါင္းမူးေခါင္းကိုက္၊ နာတာရွည္ အ၀လြန္ေရာဂါ၊ ၾကြက္သားေတြတင္းမာလာျခင္း စတာေတြျဖစ္ပြားလာေစႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ
အထက္ပါေျပာျပသြားခဲ့တဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြျဖစ္ေပၚလာၿပီလို႔ခံစားရရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာအေျပာင္းအလဲေလးေတြလုပ္ဖို႔လိုအပ္လာပါျပီ။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဒါမွမဟုတ္ HR မန္ေနဂ်ာကို ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို သံုးသပ္လက္ခံၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေလ်ာ့ခ်ပါ။
ဘာေတြက စိတ္ဖိစီးမႈကိုျဖစ္ေစပါသလဲ
အေျမာက္အမ်ားပါပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပားလာျခင္း + ၄င္းတို့အေပါ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးျခင္း = စိတ္ဖိစီးမႈ

ဥပမာအခ်ိဳ႕ကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္
- အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္မႈမလံုေလာက္ခဲ့ျခင္း၊
- အခ်ိန္အၾကာႀကီး မရပ္မနားအလုပ္လုပ္ေနျခင္း၊
- အလုပ္ဆံုးရံႈးမွာ(အလုပ္ျပဳတ္မွာ) စိုးထိေနရျခင္း၊
- လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေျပာဆိုမႈမွာ အခက္အခဲရိွေနျခင္း၊
- အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊
- လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ငန္းမွ်ေ၀ဖို႔ရန္ လူအင္အားအလံုအေလာက္မရိွျခင္း စတာေတြေၾကာင့္အျဖစ္မ်ားပါတယ္။
လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈကို ဘယ္လိုေရွာင္ရွားမလဲ
- က်န္းမာၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးမယ္၊
- လုပ္ငန္းခြင္အေျပာင္းအလဲေတြအတြက္တိုင္ပင္မယ္၊ ညိႇႏွိင္းမယ္၊
- လုပ္ငန္းခြင္အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ပံုမွန္အနားယူခ်ိန္ေလးလုပ္မယ္၊
- မ်ားျပားေနတဲ့လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို အညီအမွ်ခြဲေ၀မယ္ စတာေလးေတြလုပ္ေဆာင္သြားရပါမယ္။

လုပ္ငန္းခြင္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွာ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားစဥ္မွာ ေရွာင္ဖယ္ ေရွာင္ဖယ္ လုပ္ေနတယ္လို႔ ခံစားရရင္ေတာ့ ဒါဟာခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းလို႔ဆိုလိုပါတယ္။
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆိုတာ ကိုယ္ဟာဘယ္လိုလူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္၊ ဘာအတြက္ရပ္တည္ေနတယ္ဆိုတဲ့အေပၚ မမွ်မတဆက္ဆံခံရတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကိုဆိုလိုပါတယ္။ 

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမွာ အေျခခံအားျဖင့္
- လိင္
- အသက္အရြယ္
- ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ
- ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ
- လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္
- ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
- လူပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ပတ္သက္မႈစတာေတြက အဓိကအားျဖင့္ပါ၀င္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတဲ့ပံုစံေတြအေနနဲ႔ဆိုရင္
- အလုပ္မွအသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရိွဘဲ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း၊
- ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း၊
- အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ မတူကြဲျခားနားစြာဆက္ဆံခံရျခင္း၊
- တူညီတဲ့လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္းမွာတင္ ကြဲျပားတဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားခံရျခင္း စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းခြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈ
ဘယ္သူမဆို သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္မွာ ထိခိုက္မႈ၊ အနာတရမရိွဘဲ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးရိွပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ္ဟာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုရဲ႕ သားေကာင္အျဖစ္က်ေရာက္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေတာင္းခံရရိွႏိုင္တဲ့ အကူအညီေတြရိွပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္းမွာ ဘာေတြပါ၀င္ပါသလဲ
- ေလွာင္ေျပာင္စေနာက္ခံရျခင္း
- အေ၀ဖန္ခံ၊ ေစာ္ကားခံရျခင္း
- ကိုယ့္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို အတင္းအဖ်င္းေျပာခံရျခင္း
- ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း
- မတရားအလြန္အကၽြံေစခိုင္းခံရျခင္း စတာေတြဟာ အဓိကပါ၀င္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ့္ဘက္ကဘာေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ
လုပ္ငန္းခြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အခြင့္အေရးအတည္တက်မရရိွေသးတဲ့ ေနရာေဒသေတြမွာ ေျဖရွင္းရတာခက္ခဲလွပါတယ္။ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔က ခက္ခဲလြန္းလွပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးအႀကံျပဳခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ယံုၾကည္ရတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ကိုျဖစ္ေစ၊ မိသားစုကိုျဖစ္ေစ တိုင္ပင္ပါ။ ရင္ဖြင့္ေျပာဆိုပါ။ သူတို႔ရဲ႕အျကံျပဳခ်က္ေတြကို အျပန္ျပန္အလွန္လွန္သံုးသပ္ၿပီး အထက္လူႀကီးကို ဖြင့္ေျပာၿပီး အကူအညီေတာင္းခံတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
၀ိုင္း--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment