စြမး္ရည္ထက္ျမက္ေသာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲကမာၻေပၚမွာ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးတုိင္းဟာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေတြ၊ ဆယ္လီဘရစ္တီေ တြခ်ည္းပဲမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္က ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ပဲရွိေသးေပမယ့္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးလို႔လည္း သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ၀င္ေနရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ဘ၀တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းမွာ အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ပဲ ေတြ႔ႀကံဳရဖို႔မ်ားေနပါတယ္။ အဲဒီလို စြမ္းရည္ထက္ျမက္ တဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေရးအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးက စိတ္ဓာတ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီး အရာရာကိုဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစဖုိ႔ အဓိကက်တဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ျပႆနာေတြကို ကိုယ္တုိင္ေျဖရွင္းျခင္း
ကိုယ့္မွာအျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာေတြရွိေနၿပီဆိုရင္ အကူအညီရရွိေရးအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕အေဖ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ခ်စ္သူဆီ အေျပးသြားၿပီး အကူအညီေတာင္းခံတာမ်ိဳး မျပဳလုပ္ပါနဲ႔။ ဒီလိုျပႆနာမ်ိဳးကို ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အေကာင္းဆံုးနိုင္ႏုိင္နင္းနင္းကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာ စိတ္ထဲကေန အျပည့္အ၀ယံုၾကည္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး တျခားလူေတြအေပၚ အားကိုးလိုစိတ္၊ မွီခိုလိုစိတ္ကိုလည္း အတတ္နိုင္ဆံုးေမ့ေဖ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔မပါဘဲ ဒီျပႆနာကို ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေက်နပ္အားရမႈထက္ပိုမိုတဲ့ ယံုၾကည္မွုေတြရရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး အကူအညီေတြမပါဘဲ ျပႆနာအားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတဲ့ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတုိင္းခံစားရလာႏိုင္ပါတယ္။ 

တစ္ေယာက္တည္းသြားပါ
ဒင္နာလို ပြဲလမ္းသဘင္မ်ိဳးေတြကို တစ္ေယာက္တည္းသြားရခ်ိန္မွာ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္တာမ်ိဳး၊ အရွက္သည္းတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္၊ ခံစားတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ အဲဒီလိုပြဲမ်ိဳးေတြမွာ ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းပြဲတိုးႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး  ကိုယ့္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈကို ရဲရဲတင္းတင္းနဲ႔ ေျပာႏိုင္စြမ္းလည္းရွိေနပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအေဖာ္၊ ခ်စ္သူမရွိရင္ေတာင္ အေၾကာက္အလန္႔မရွိ တစ္ေယာက္တည္းသြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္တယ္ဆိုတာ သက္ေသျပသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ရင္လည္း အေဖာ္နဲ႔မွဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳး ဖယ္ထုတ္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းသြားခ်ိန္မွာ မ်က္လံုးေပါင္းမ်ားစြာက ကိုယ့္ဆီကိုၾကည့္ႏိုင္ေနေပမယ့္ အဲဒီလိုအၾကည့္ခံရရင္ ရွက္ရြံ႕သိမ္ငယ္ရမယ့္အစား ကိုယ့္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဂုဏ္ယူေနပံုကို သူတို႔သိေအာင္ ျပသရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ပစ္မွတ္မ်ားထားပါ
ကိုယ့္ရဲ႕အိပ္မက္ေတြ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ အိပ္ရာႏိုးတိုင္း အဲဒီေန႔အတြက္ၿပီးေျမာက္ရမယ့္အလုပ္ေတြကို အစီအစဥ္တက်ေရးဆြဲထားရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအရာေတြက ေသးငယ္တဲ့ပစ္မွတ္ေတြျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒီလိုပစ္မွတ္အေသးေလးေတြကေန တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျမင့္တက္လာႏိုင္တာကိုလည္း နားလည္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တစ္ေန႔ခ်င္းစီ အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ပစ္မွတ္ေတြ အစီအစဥ္တက်ထားရွိထားမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ့လုပ္အားႏႈန္းေတြ တျဖည္း ျဖည္းျမင့္တက္လာတာကို သတိျပဳမိလာပါလိမ့္မယ္။'

အေကာင္းျမင္စိတ္ထားရွိပါ
တကယ္လုိ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အထက္အရာရွိက အခ်ိန္မီၿပီးစီးဖို႔မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္တာ၀န္တစ္ခုေပးအပ္လာၿပီဆိုရင္ သူသတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီမၿပီးစီးႏိုင္ဘူးလို႔ ညည္းညဴတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္တာက စြမ္းရည္ ထက္ျမက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အေလ့အထတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလို ညည္းညဴေနမယ့္အစား အဲဒီ လုပ္ငန္းတာ၀န္ၿပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္တက်ေရးဆြဲၿပီး ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးတိုင္းဟာ ဘယ္အရာကိုမဆို အေကာင္းျမင္စိတ္ထားရွိၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ တာေတြ၊ အေျခအေနေတြက သူတို႔ကိုအလဲမထိုးႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ျပင္းျပတဲ့ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ထားရွိ ထား ပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနေတြကို အခ်ိန္မီေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္က စြမ္းရည္ ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အဓိကလက္နက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

No ေျပာဖို႔လည္း ဝန္မေလးပါနဲ႔ 
လူတိုင္းေလးစားအားက်ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတုိင္း သူတို႔ဟာစူပါ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ တယ္လို႔ယူဆရင္ မွားသြားပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္မွာ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ လာေရးအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ထက္ျမက္ကြ်မ္းက်င္မႈနဲ႔ ေမြးရာပါအရည္အေသြးရွိေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ အခ်ိန္တစ္ခုတည္းမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအမ်ားအျပား လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ 

အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘက္က အခ်ိ႕အရာေတြကိုျငင္းဆန္ဖို႔ ၀န္မေလးသင့္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း အလုပ္ေတြအမ်ားအျပားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဖိအားေပးရာေရာက္သလို အဲဒီအခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ၿပီးေျမာက္ရေစမယ္လုိ႔ အာမခံထားတဲ့ကိုယ့္ရဲ႕ကတိကလည္း ပ်က္ယြင္းသြားႏိုင္တာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕အရာေတြကို No လို႔ေျပာဖို႔လည္း ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။

တျခားလူေတြကို အကူအညီေပးပါ
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း၊ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္စြမ္း အျပည့္ရွိသြားၿပီဆိုရင္ တျခားလူေတြကို အကူ အညီေပးဖို႔ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ၊ မိဘမဲ့ေဂဟာမွာ၊ ဒုကၡသည္စခန္းမွာစသျဖင့္ အကူအညီလိုအပ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ေဗာ္လန္တီယာအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရင္း တျခားသူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔လိုအင္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တျခားသူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ ပိုမိုခံစားလာရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလိုလုပ္အားဒါနအလွဴက ကိုယ့္ရဲ့ဘ၀မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကိုမေမ့ပါနဲ႔
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ ကိုယ့္ဘ၀ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ အျပည့္အ၀အာရံုစိုက္ထားရေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကို ဆရာ၀န္မႀကီး၊ အင္ဂ်င္နီယာမႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ မိဘေတြရဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုေမ့ထားၿပီး ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲဆိုတာကိုပဲ အျပည့္အ၀အာရံုစိုက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

လူမႈပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ဖိအားနဲ႔ေတာင္းဆိုတာမ်ိဳးေတြကို ေတာင့္ခံထားရမွာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္သလို တျခားသူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကိုလည္း နားမေယာင္မိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ကစြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲဆိုတာကို တိတိက်က် သိရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအရာေတြ တကယ္ျဖစ္လာဖုိ႔ ႀကိဳးစားရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းမွာ စြမ္းရည္ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လာဖို႔ အခြင့္အေရးရွိေနၿပီး အဲဒီအခြင့္အေရးကို အမိအရဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ပဲလိုအပ္ပါတယ္။ 

--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshapeShare on Google Plus

0 comments:

Post a Comment