ဆရာႏွင့္တပည့္ဆက္ဆံေရးဆိုတာ…ဆရာနဲ႔တပည့္ဆက္ဆံေရးဆိုတာ ကေလးေတြအတြက္အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ (၅)နာရီကေန (၇)နာရီေလာက္ထိ ဆရာေတြနဲ႔အတူရိွေနၿပီး (၁၀)လနီးပါးၾကာတဲ့အထိ အဲဒီလိုထိေတြ႔ဆက္ဆံေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာနဲ႔တပည့္ၾကား ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲတာမွန္ေပမယ့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရိွေနရင္ ဒီအရာကေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုမိုလြယ္ကူလာႏိုင္ပါတယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးဆိုတာ
ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးဟာ ေဖာ္ေရြစြာခ်ဥ္းကပ္ျခင္းနဲ႔ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဆရာေတြ အေနနဲ႔ တပည့္ေတြကိုပညာသင္ၾကားေပးရာမွာ ေဖာ္ေရြစြာဆက္ဆံဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ဆရာနဲ႔ တပည့္တို႔အၾကား ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးက စာသင္ခန္းထဲမွာရိုေသေလးစားမႈရိွျခင္း၊ တပည့္ဘက္က အခန္းထဲမွာဆရာရဲ႕သင္ၾကားမႈကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာနားေထာင္ျခင္းနဲ႔ ဆရာဘက္ကလည္း တပည့္ရဲ႕အေျခအေနကို မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မူလတန္းအရြယ္မွာ အေရးႀကီးဆံုး
ဒီလို ဆရာနဲ႔တပည့္ဆက္ဆံေရးမွာ အေရးႀကီးဆံုးက မူလတန္းေက်ာင္းေနအရြယ္ေတြျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ အနာဂတ္ပညာေရးကိုစိတ္၀င္စားလာေစဖို႔ မူလတန္းေက်ာင္းေတြက အဓိက အေရးႀကီးဆံုးအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ကေလးေတြဘက္က စာေတြေလ့လာ သင္ၾကားရာမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြျပည့္ေျမာက္ေစဖို႔ ႀကိဳးစားမွာေသခ်ာပါတယ္။ စာသင္ခန္းထဲမွာ တပည့္အမ်ားစုက စာေတြကိုပံုမွန္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္စြမ္းရိွေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ သင္ခန္းစာေတြကို နားလည္ေအာင္လို႔ အခ်ိန္ယူရတဲ့ကေလးေတြလည္းရိွပါတယ္။ အဲဒီလို ကေလးမ်ိဳးကို ဆရာဘက္က ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းရာမွာ သူ႔ကိုစာသင္ၾကားရာမွာ ေပ်ာ္ရႊင္လာဖို႔အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈဆန္ဆန္ ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။

တပည့္ဆိုးေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းမလဲ
အမ်ားနဲ႔တစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဆရာအေနနဲ႔ စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔လိုတာကေတာ့ အထူးေျပာေနစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့္အခန္းထဲမွာ လိမၼာတဲ့တပည့္ေတြရိွႏိုင္သလို တပည့္ဆိုးေတြလည္း ရိွႏိုင္တာကို လက္ခံရ ပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ ဆရာအေနနဲ႔ အဲဒီတပည့္ဆိုးကို အေသးစိတ္ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္သားစစ္ေဆးရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီတပည့္မွာ ဘာအခက္အခဲေတြရိွ ေနသလဲဆိုတာေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြအေနနဲ႔ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ပေယာဂမကင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခုလိုဆိုးရြားေနတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ဆရာအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ျပႆနာကို သတိျပဳမိသြားရင္ သူ႔ကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔လည္း လြယ္ကူသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ အဲဒီတပည့္ဆိုးကို တျခားတပည့္ေတြထက္ ပိုမိုစိတ္ရွည္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး စာသင္ခန္းထဲမွာ အဲဒီကေလးငယ္ေၾကာက္လန္႔တာမ်ိဳးတို႔မျဖစ္ရေအာင္ ကိုယ့္ဘက္ကစီစဥ္ေပးရမွာပါ။

တပည့္ရဲ႕ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို နားလည္ရမယ္
ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႕ႀကီးမ်ိဳးမွာ မတူညီတဲ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းေတြ ရိွေနတယ္ဆိုတာ ဆရာေတြဘက္က နားလည္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတြဟာ တပည့္ေတြရဲ႕ ႀကီးျပင္းလာမႈအေျခအေနကို မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ၿပီး တပည့္ျဖစ္သူရဲ႕ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို နားလည္လာမယ္ဆိုရင္ ဆရာနဲ႔တပည့္ဆက္ဆံေရးက ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဆရာေတြအေနနဲ႔ စာသင္ခန္းထဲမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ေအာ္ဟစ္ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္တာက တပည့္ေတြကို စာသင္ေက်ာင္းမွာမေပ်ာ္ရႊင္ေတာ့တဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခါတေလမွာလည္း ကိုယ့္အေပၚခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသလာေအာင္ တည္တည္တံ့တံ့ေနတာမ်ိဳးနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္။ 

မူလတန္းတပည့္ကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ
မူလတန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ျပသသနာေတြေျပာျပလာေအာင္ ဆရာဘက္က တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရမွာျဖစ္သလို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ဆရာျဖစ္သူရဲ႕ ေျပာစကားေတြကိုလည္း နားေထာင္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဆရာဘက္က တပည့္ေတြကို တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ၾကားခ်ိန္မွာ အဲဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တပည့္ေတြရဲ႕အျမင္ကို ေမးျမန္းတာမ်ိဳးတို႔၊ သူတို႔သာဆို ဘယ္လိုလုပ္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးေတြကိုေျပာလာေအာင္ ဆရာဘက္ကလမ္းညႊန္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ၾကားပံုမ်ား
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆရာေတြဟာ သင္ခန္းစာအတိုင္း ကေလးေတြကို သင္ၾကားေလ့ရိွေပမယ့္ တကယ္ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ ကေလးေတြဆီက စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္မႈေတြထြက္ေပၚလာေအာင္ ကိုယ့္ဘက္ကဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုမ်ိဳးျပဳလုပ္ရင္ အခ်ိန္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီကို ေလ့လာရမွာျဖစ္လို႔ ဆရာ၊ ဆရာမ အမ်ားအျပားလည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ဆရာနဲ႔တပည့္ ဆက္ဆံေရးမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ အေလးထားမႈရိွရင္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးေတြရဲ႕အေပ်ာ္ေတြညံေနမွာေသခ်ာပါေတာ့တယ္။
ၿဖိဳးေတဇာ


--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment