ဖြင့္မေျပာလည္းသိေနရမယ့္အခ်က္မ်ား


ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥတစ္ရပ္မဟုတ္ေပမယ့္ ဆရာသမား ဂုဏ္အင္ နဲ႔ညီမွ်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ လူအမ်ားရဲ႕ရိုေသေလးစားျခင္းခံရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသား မိဘေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကေလးရဲ႕ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေပၚ ေလးစားမႈထားၿပီး ဆရာမေတြဘက္က ဖြင့္ မေျပာေပမယ့္ ကိုယ့္ကေလးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အလိုအေလ်ာက္သိေနရမယ့္အခ်က္ေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ ဆရာဆရာမေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ ကိုယ့္ကေလးရဲ႕ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း တည့္မတ္ေစေရးအတြက္ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈေတြအတြက္ အေျခခံအခ်က္ေတြကို သိရွိနားလည္ ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆရာ၊ ဆရာမေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီးေတြနဲ႔ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားရွိေနတတ္လို႔ တစ္ခါတေလမွာ ကိုယ့္ကေလးရဲ႕အမူအက်င့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကိုယ့္ထက္ေတာင္ ပိုမိုနားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မိဘေတြအေနနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕အျမင္ေတြကို တန္ဖိုးထားေလးစားရမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔က လည္းကိုယ့္ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးအရာေတြျဖစ္လာေစေရးဆႏၵနဲ႔ လမ္းညႊန္သြန္သင္ေပးေန တာကိုလည္း နားလည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဖြင့္မေျပာလည္း ကိုယ့္ဘက္က အလို အေလ်ာက္သိေနရမယ့္အခ်က္ေတြကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ကေလးအတြက္အိမ္စာ ပါ၊ လူႀကီးအတြက္ မဟုတ္ပါ။

 ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုဟာ မိဘေတြက ကေလးေတြရဲ႕အိမ္စာေတြကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနတာ မေျပာေပမယ့္သိေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကေလးေတြအေနနဲ႔ ေပးလိုက္တဲ့အိမ္စာေတြ လုပ္ႏိုင္၊ မလုပ္ႏိုင္ကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြကသိထားလို႔ပါပဲ။ မိဘေတြဘက္ကလည္းသားသမီးေတြရဲ႕ အိမ္စာေတြကို ကိုယ္တိုင္လုပ္မေပးဘဲ တကယ္လို႔ သူတုိ႔နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္ေနမွ နားလည္လာေအာင္ေဘးကေန ရွင္း လင္းေျပာဆိုေပးတာမ်ိဳးေလာက္ပဲ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဆရာမေတြဘက္ကလည္း ကေလးေတြရဲ႕ အိမ္စာကို မလုပ္ေပးရဘူးလို႔ မိဘေတြကိုပါးစပ္ကဖြင့္ေျပာတာမ်ိဳးျပဳလုပ္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ မိဘေတြဘက္ ကဒီအခ်က္ကိုအလိုအေလ်ာက္နားလည္လက္ခံထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကေလးေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္လူတုိင္းလႈပ္ရွားရုန္းကန္ေနရၿပီး မိဘအမ်ားစုအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ရဲ႕မိသားစုဘ၀ သာယာစိုေျပေရးအတြက္ အလုပ္ေတြျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိဘေတြအေနနဲ႔သားသမီးေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးသင့္ျပီး အဲဒီလိုသားသမီးေတြနဲ႔ အခ်ိန္ေပးတာက တျခား အရာေတြထက္ပိုမိုတန္ဖိုးရွိတာကိုလည္း နားလည္ထားရမွာပါ။ 

ကေလးေတြနဲ႔စကားေျပာတာမ်ိဳးထက္ သူတို႔စိတ္ထဲမွာျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တာမ်ိဳးက ပိုမို ထိေရာက္ၿပီးကေလးေတြဘက္ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ဘ၀အေပၚ မိဘေတြဘက္က ဘယ္ေလာက္ စိတ္၀င္ စားမႈရွိသလဲဆိုတာကို အထူးဂရုျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ 

ဆရာေတြကလက္ထပ္ျခင္းရဲ႕အတိုင္ပင္ခံမဟုတ္ပါ ကိုယ့္ရဲ႕ျပသသနာကို ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳး ပဲျဖစ္ျဖစ္ အားမနာစတမ္းရင္ဖြင့္ေလ့ရွိတဲ့လူမ်ိဳးေတြလည္းအမ်ားအျပားရွိၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ္ကအဲဒီလူမ်ိဳးထဲမွာပါ၀င္ေနမိၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကေလးရဲ႕ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ရင္ဖြင့္တာ မ်ိဳးျပဳလုပ္ဖုိ႔မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ 

ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ ကိုယ့္ကေလးရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ပဲ ဦးစားေပးသင့္ၿပီး ကေလးငယ္ ရဲ႕ပညာေရးတိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြအေပၚမွာပဲ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ေခါင္းစဥ္ကရွိသင့္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဆိုတာ အခ်စ္ကိစၥေတြရဲ႕အတုိင္ပင္ခံေတြမဟုတ္သလို သူတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ေရး နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားဖို႔လည္း စိတ္၀င္စားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ မိဘေတြ ဘက္က အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြဆီ အပူမကပ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေတြနဲ႔ပဲ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားသင္ၾကားေပးပါ။
ဒီေနရာမွာ မိဘတိုင္းဟာ ကိုယ့္သားသမီးေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပဲ ေရွးရႈတာမွန္ေပမယ့္ ဒီလိုသင္ၾကားျပ သရာမွာ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းေတြျဖစ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔တဲ့ သားေကာင္းရတနာေတြျဖစ္ေအာင္ မိဘေတြဘက္ကလည္း ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ သင္ၾကားျပသ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕မိဘေတြကေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔အတူ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အေကာင္းဆံုးေသာေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနၿပီး ကေလးေတြရဲ႕အနာဂတ္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ မေကာင္းမြန္ျခင္းက မိဘေတြနဲ႔တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်ေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္လက္ခံရပါလိမ့္မယ္။

ကေလးေတြအမွားက်ဴးလြန္တာကိုလည္းလက္သင့္ခံေပးပါ
ကေလးငယ္ေတြကို အေကာင္းဆံုး၊ အေတာ္ဆံုးျဖစ္ေစခ်င္တာ မိဘတုိင္းရဲ႕ဆႏၵျဖစ္ေပမယ့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ အခ်ိန္ကတည္းက အမွားတခ်ိဳ႕က်ူးလြန္မိတာကိုလည္း ကိုယ့္ဘက္ကလက္သင့္ခံေပးရမွာျဖစ္သလို အဲဒီလို အမွားမက်ဴးလြန္ဖို႔ ကူညီကယ္ဆယ္တာမ်ိဳးမျပဳလုပ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအမွားတစ္ခုအတြက္ ရရွိ လာမယ့္သင္ခန္းစာေတြက ကေလးအတြက္ အနာဂတ္လမ္းညႊန္တစ္ခုအတြက္ျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္ေတြ ရဲ႕စိတ္ထဲမွာလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္အားကိုးမႈရွိလာမွာေသခ်ာပါတယ္။--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment