မ်က္မွန္တပ္ဖုိ႔ ကိုယ္နဲ႔ လိုက္တာေရြးမယ္ဆိုရင္

မ်က္မွန္ဆုိတာ ဖက္ရွင္ခ်စ္သူေတြရဲ႕ အသုံးအေဆာင္ေတြထဲကတစ္ခုပါ။ မ်က္မွန္တစ္လက္က ကုိယ့္ရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္ကုိသာမက ကုိယ္၀တ္ဆင္ထားတဲ့အ၀တ္အစားနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕ခႏၶာကုိယ္ကုိ ရုပ္လုံးေပၚၿပီးၾကြရြေစတယ္။ အဲဒီလုိဆုိလုိက္လုိ႔ ကုိယ္ႀကိဳက္တယ္ထင္တဲ့ မ်က္မွန္တစ္လက္ကုိေကာက္တပ္ လုိက္လုိ႔ျဖစ္မလား။ မျဖစ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕မ်က္ႏွာ၊ ကုိယ့္ရဲ႕ဆံပင္အေရာင္တုိ႔နဲ႔ လုိက္ဖက္ညီေနဖုိ႔လုိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖက္ရွင္က်က်လွပေစဖုိ႔မ်က္မွန္ကုိ ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္ၾကမလဲ…

မ်က္နွာျပင္ပုံသ႑ာန္
ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ကုိယ့္မ်က္ႏွာနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က်လုိက္ဖက္တဲ့မ်က္မွန္ေလးရရွိေစဖုိ႔အတြက္က ကုိယ့္ မ်က္နွာျပင္ရဲ႕ ပုံသ႑ာန္ကုိ ကြဲကြဲျပားျပားသိဖုိ့ပါဘဲ။ လုပ္ရမွာက ဆံပင္ေတြကုိ အေနာက္ေျပာင္သိမ္းၿပီး မွန္ေရွ႕မွာတည့္တည့္ၾကည့္ပါ။ ကုိယ့္မ်က္ႏွာကဘယ္နားကေသးသြယ္တယ္။ ဘယ္နားက က်ယ္ျပန္႕ တယ္ဆုိတာေလ့လာပါ။ ဒါကမ်က္မွန္ကုိ အ၀ုိင္း၊ ေလးေထာင့္၊ အသည္းပုံ၊ ဘဲဥပုံသ႑ာန္ ဘယ္လိုေရြး ခ်ယ္ရမလဲဆုိတာ ကြဲျပားေစပါလိမ့္မယ္။ 

မ်က္မွန္ကုိင္းေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ
မ်က္နွာျပင္ပုံသ႑ာန္သိရွိၿပီး ေနာက္မွာေနာက္ထပ္သိရွိထားရမွာကေတာ့ မ်က္မွန္ကုိင္းပါဘဲ။ မ်က္မွန္ကုိင္းေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ကုိယ့္မ်က္ႏွာျပင္ပုံသ႑ာန္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ကုိင္းကုိေရြးခ်ယ္ပါ။ ဥပမာ ကုိယ့္မ်က္ႏွာက သြယ္ေနတဲ့အခါ၊ ၀ုိင္းစက္ေနတဲ့အခါ ေလးေထာင့္ပုံစံက်က် မ်က္မွန္ကုိင္းကုိေရြးခ်ယ္ပါ။

မ်က္ႏွာ၀ုိင္းသူေတြအတြက္
မ်က္ႏွာ၀ုိင္းစက္သူေတြအေနနဲ႔ မ်က္မွန္ကုိင္းက ေလးေထာင့္ပုံသ႑ာန္ေထာင့္က်က်မ်က္မွန္က အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္မွန္ရဲ႕တိက်တဲ့ အစြန္းထြက္ေဒါင့္ေတြက ကုိယ့္ရဲ႕မ်က္နွာျပင္ကုိခ်ိန္ညိႇေပးၿပီး မ်က္နွာကုိတိက်စြာပုံေဖာ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ 

ေထာင့္က်က်မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္ေတြအတြက္
တကယ္လုိ႔ ကုိယ္ကေလးေထာင့္က်က် မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ၀ုိင္းစက္တဲ့ဒါမွမဟုတ္ ဘဲဥပုံ သ႑ာန္မ်က္မွန္ကုိင္းကုိေရြးခ်ယ္တာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္မွန္ရဲ႕ ေျပေလ်ာ့စြာေကြးေန တဲ့ေထာင့္ခ်ိဳးေလးေတြက ကုိယ့္ရဲ့ေလးေထာင့္က်က်မ်က္ႏွာျပင္ကုိ ေပ်ာ့ေျပာင္းသြားေစပါလိမ့္မယ္။ မ်က္မွန္ ကုိင္းအရြယ္အစားကုိ အေသးျဖစ္ေစ၊ အႀကီးျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးက အသြင္ မတူတဲ့ထူးျခားမႈကုိရရွိေစပါလိမ့္မယ္။ 

အသည္းပုံသ႑ာန္မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္ေတြအတြက္
တကယ္လုိ႔ ကုိယ့္ရဲ႕မ်က္ႏွာက အသည္းပုံသ႑ာန္သြယ္လ်ေနတဲ့အခါမွာ ကုိယ္မ်က္ႏွာျပင္ ႏွာဖူးပုိင္းနဲ႔ ေမးရုိးလုိင္းကုိခ်ိန္ညိႇေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ မ်က္မွန္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ေအာက္အနားခပ္ထူထူမ်က္မွန္ကုိင္း ကုိေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၄င္းမ်က္မွန္ကေသးသြယ္ေနတဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕ေမးရုိးလုိင္းကုိ ခပ္ျပည့္ျပည့္ေလးျဖစ္သြားေစပါလိမ့္မယ္။

ဘဲဥပုံသ႑ာန္မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္ေတြအတြက္
ဘဲဥပုံသ႑ာန္မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္ေတြကေတာ့ ဘယ္မ်က္မွန္ကုိင္းနဲ႔မဆုိ လုိက္ဖက္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ သတိထားရမွာတစ္ခုကေတာ့ မ်က္ႏွာျပင္ထက္အလြန္ေသးငယ္သြားတဲ့ မ်က္မွန္ကုိင္းကုိ မေရြးခ်ယ္မိဖုိ႔ပါပဲ။ မ်က္နွာနဲ႔ကြက္ တိက်တာဒါမွမဟုတ္ မ်က္နွာျပင္အရြယ္အစားႀကီးတဲ့ ကုိင္းႀကီးႀကီးကုိ ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

သုံးေျမႇာင့္မ်က္နွာပုိင္ရွင္ေတြအတြက္
ဘဲဥပုံသ႑ာန္မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္လုိပါပဲ။ ဘယ္မ်က္မွန္ကုိင္းနဲ႔မဆုိ လုိက္ဖက္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ ပါးရုိးထက္မက်ယ္ျပန္႔တဲ့မ်က္မွန္ကုိင္းမ်ိဳးကုိ ေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမ်က္မွန္ကုိင္းေတြက သုံးေျမႇာင့္သ႑ာန္မ်က္ႏွာပုိင္ရွင္ေတြနဲ႔အလုိက္ဖက္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ 

မ်က္မွန္ကုိင္းအေရာင္ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္မလဲ
မ်က္နွာျပင္နဲ႔လုိက္ဖက္တဲ့ မ်က္မွန္ကုိင္းေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ မ်က္မွန္ကုိင္းအေရာင္ေရြးခ်ယ္တတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အေရာင္မ်ားရဲ႕ စက္၀န္းအရ မ်က္မွန္ကုိင္းေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ လြယ္ကူအရုိးရွင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕မ်က္၀န္းနဲ႕အေရာင္ထူမ်က္မွန္ကုိင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ရဲ့ဆံပင္အေရာင္၊ အသားအေရာင္၊ ကုိယ္ပုံေဖာ္ခ်င္တဲ့ ရုပ္ပုံအလုိက္ မ်က္မွန္ကုိင္းအေရာင္ကုိေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

ေနေရာင္ကာကြယ္ဖုိ႔ကုိလည္း မေမ့ပါနဲ႔
မ်က္မွန္က ဖက္ရွင္အသုံး အေဆာင္အတြက္တင္မဟုတ္ပါဘူး။ မ်က္လုံးကုိေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကာကြယ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိပါသတိရပါ။ မ်က္နွာနဲ႔လုိက္ဖက္တဲ့မ်က္မွန္ေရြးခ်ယ္သလုိ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့မ်က္၀န္းကုိ ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကကာကြယ္ေပးတဲ့ မ်က္၀န္းတစ္၀ုိက္အေရးအေၾကာင္းေတြျဖစ္ျခင္းကုိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါလိမ့္မယ္။

--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment